BIDANG PENGAJIAN UTAMA

a Rajah memaparkan trend keluaran graduan 2006 – 2016 mengikut bidang pengajian utama, iaitu bidang Sastera & sains sosial, Sains, Teknik, ICT dan Pendidikan.