PROGRAM PENGAJIAN GRADUAN (WARGANEGARA) BAGI IJAZAH PERTAMA 2009- 2015

Jadual dibawah memaparkan bilangan graduan mengikut program pengajian 2009 - 2015 yang melibatkan graduan WARGANEGARA dan IJAZAH PERTAMA sahaja. Sila klik pada tahun dan program pengajian untuk melihat lebih lanjut mengenai program pengajian dan tahun pilihan.

Program Pengajian2009 Bil.2010 Bil.2011 Bil.2012 Bil.2013 Bil.2014 Bil.2015 Bil.
Undang-undang 1,427 1,621 1,964 2,147 2,120 2,375 2,166
Sastera/sains sosial 6,266 6,143 6,299 5,411 5,247 5,504 5,703
Pengangkutan 170 203 224 288 309 336 328
Pentadbiran perniagaan/perdagangan 4,730 4,382 5,624 5,190 6,111 7,528 7,648
Pengurusan/pengurusan sumber manusia 4,867 4,590 4,601 4,730 7,123 8,535 5,987
Ekonomi 2,189 1,955 2,191 1,822 1,733 1,747 1,744
Perakaunan 4,092 4,965 5,143 6,012 6,102 5,977 5,944
Pemasaran dan jualan/pengiklanan 2,337 2,740 2,516 2,252 1,964 2,809 2,277
Kewangan/perbankan/insurans/pelaburan/hartanah 3,478 3,934 4,437 4,668 4,393 3,544 4,658
Pengurusan teknologi pejabat/pengurusan maklumat 1,862 2,139 2,336 2,483 2,356 2,549 2,003
Kewartawanan dan komunikasi 1,722 2,349 2,415 2,293 2,428 2,388 2,272
Pengajian Islam 1,919 2,241 2,373 2,218 1,406 2,517 3,202
Pelancongan/hospitaliti/makanan dan minuman 1,127 1,192 1,389 1,720 1,969 2,042 1,414
Seni halus/reka/muzik/teknologi kreatif 1,372 1,451 1,844 2,076 2,247 2,247 2,157
Hubungan antarabangsa/diplomasi 327 312 265 327 308 385 303
Sains tulen 1,367 1,302 1,294 1,208 1,457 1,510 1,280
Sains gunaan 6,563 6,725 6,420 6,545 5,381 6,059 6,795
Farmasi 589 676 749 832 869 1,066 1,030
Perubatan 1,211 1,800 2,044 2,289 2,280 2,807 2,807
Pergigian 188 226 244 327 387 443 458
Lain-lain perubatan 282 307 341 913 605 555 421
Veterinar 84 82 115 126 128 159 174
Kejururawatan/sains kesihatan 838 1,466 1,665 2,423 2,204 2,344 2,257
Pertanian/perhutanan/perikanan/alam sekitar 1,458 1,603 1,665 1,658 1,625 1,803 1,760
Sains sukan 260 370 394 401 379 508 339
Kewangan/perbankan/insurans/pelaburan/hartanah 89
Sains gunaan 27
Lain-lain perubatan 38
Aeroangkasa 99 100 78 89 88 96 93
Kejuruteraan awam 2,616 2,746 3,070 3,318 2,982 3,089 2,887
Kejuruteraan elektrik/elektronik/telekomunikasi 4,210 4,937 5,204 5,444 5,039 4,576 4,997
Kejuruteraan mekanikal/mekatronik 3,656 4,215 4,571 5,099 4,942 4,864 4,824
Kejuruteraan kimia 1,513 1,576 1,956 2,240 2,241 2,130 1,864
Lain-lain kejuruteraan 356 429 824 832 1,301 1,570 1,936
Skilled trades 21 27 25
Seni bina/bangunan/ukur bahan/ukur tanah 3,319 3,577 3,703 3,978 4,035 3,834 3,112
Sains komputer 1,258 1,163 1,050 1,224 1,115 1,266 1,552
Aplikasi komputer/pembangunan perisian 1,102 1,211 1,267 1,466 1,291 1,313 1,068
Rangkaian dan perkakasan 541 522 685 683 723 562 630
Reka bentuk komputer dan grafik 695 1,045 1,092 1,036 899 1,139 1,239
Analisis sistem 64 26
Teknologi maklumat dan lain-lain 3,542 2,426 2,800 2,546 2,962 2,369 3,000
Pendidikan sains 2,968 2,856 1,028 848 964 486 935
Pendidikan matematik 1,820 2,281 837 926 1,297 423 1,923
Pendidikan sastera & sains sosial 3,159 4,762 2,509 3,040 3,132 2,271 5,679
Pendidikan kepengetuaan 130 33 27
Pendidikan TESL 2,105 2,009 1,102 925 558 616 1,118
Pendidikan kaunseling 417 424 315 560 200 149 258
Pendidikan seni muzik 37 245 264 316 291 33 169
Pendidikan Islam 267 574 1,001 1,163 1,342 180 1,421
Pendidikan sukan 551 1,182 341 228 332 406 922
Pendidikan IT 212 1,016 136 51 38 271 304
Pendidikan teknik & vokasional 260 236 166 102 170 90 1,133
Pendidikan kejuruteraan 295 258 64 48 65 108 186
Pendidikan khas 311 1,090 431 260 227 188 1,095
Pendidikan sains pertanian 50 29 112 49 163 120 115
Pendidikan bahasa Cina 332 293 423 557 23 2,436
Pendidikan bahasa Tamil 176 154 166 193 36 786
Pendidikan bahasa Melayu 361 364 2,435 1,917 1,840 211 4,537
Pendidikan bahasa Inggeris 143 481 482 418 448 60 529
Pendidikan bahasa Arab 11 1 28 45 59 23 23
8