PROGRAM PENGAJIAN GRADUAN (WARGANEGARA) BAGI IJAZAH PERTAMA 2009- 2015

Jadual dibawah memaparkan bilangan graduan mengikut program pengajian 2009 - 2016 yang melibatkan graduan WARGANEGARA dan IJAZAH PERTAMA sahaja. Sila klik pada tahun dan program pengajian untuk melihat lebih lanjut mengenai program pengajian dan tahun pilihan.

Program Pengajian2009 Bil.2010 Bil.2011 Bil.2012 Bil.2013 Bil.2014 Bil.2015 Bil.2016 Bil.
Undang-undang 1,427 1,621 1,964 2,147 2,120 2,375 2,166 2,499
Sastera/sains sosial 6,266 6,143 6,299 5,411 5,247 5,504 5,703 6,410
Pengangkutan 170 203 224 288 309 336 328 467
Pentadbiran perniagaan/perdagangan 4,730 4,382 5,624 5,190 6,111 7,528 7,648 9,498
Pengurusan/pengurusan sumber manusia 4,867 4,590 4,601 4,730 7,123 8,535 5,987 8,266
Ekonomi 2,189 1,955 2,191 1,822 1,733 1,747 1,744 1,930
Perakaunan 4,092 4,965 5,143 6,012 6,102 5,977 5,944 7,367
Pemasaran dan jualan/pengiklanan 2,337 2,740 2,516 2,252 1,964 2,809 2,277 3,163
Kewangan/perbankan/insurans/pelaburan/hartanah 3,478 3,934 4,437 4,668 4,393 3,544 4,658 6,164
Pengurusan teknologi pejabat/pengurusan maklumat 1,862 2,139 2,336 2,483 2,356 2,549 2,003 3,519
Kewartawanan dan komunikasi 1,722 2,349 2,415 2,293 2,428 2,388 2,272 3,361
Pengajian Islam 1,919 2,241 2,373 2,218 1,406 2,517 3,202 2,957
Pelancongan/hospitaliti/makanan dan minuman 1,127 1,192 1,389 1,720 1,969 2,042 1,414 2,180
Seni halus/reka/muzik/teknologi kreatif 1,372 1,451 1,844 2,076 2,247 2,247 2,157 3,303
Hubungan antarabangsa/diplomasi 327 312 265 327 308 385 303 300
Sains tulen 1,367 1,302 1,294 1,208 1,457 1,510 1,280 1,222
Sains gunaan 6,563 6,725 6,420 6,545 5,381 6,059 6,795 8,086
Farmasi 589 676 749 832 869 1,066 1,030 1,374
Perubatan 1,211 1,800 2,044 2,289 2,280 2,807 2,807 3,547
Pergigian 188 226 244 327 387 443 458 623
Lain-lain perubatan 282 307 341 913 605 555 421 592
Veterinar 84 82 115 126 128 159 174 188
Kejururawatan/sains kesihatan 838 1,466 1,665 2,423 2,204 2,344 2,257 2,544
Pertanian/perhutanan/perikanan/alam sekitar 1,458 1,603 1,665 1,658 1,625 1,803 1,760 2,035
Sains sukan 260 370 394 401 379 508 339 578
Kewangan/perbankan/insurans/pelaburan/hartanah 89
Sains gunaan 27
Lain-lain perubatan 38
Aeroangkasa 99 100 78 89 88 96 93 377
Kejuruteraan awam 2,616 2,746 3,070 3,318 2,982 3,089 2,887 2,967
Kejuruteraan elektrik/elektronik/telekomunikasi 4,210 4,937 5,204 5,444 5,039 4,576 4,997 5,680
Kejuruteraan mekanikal/mekatronik 3,656 4,215 4,571 5,099 4,942 4,864 4,824 5,720
Kejuruteraan kimia 1,513 1,576 1,956 2,240 2,241 2,130 1,864 2,309
Lain-lain kejuruteraan 356 429 824 832 1,301 1,570 1,936 1,410
Skilled trades 21 27 25
Seni bina/bangunan/ukur bahan/ukur tanah 3,319 3,577 3,703 3,978 4,035 3,834 3,112 4,399
Sains komputer 1,258 1,163 1,050 1,224 1,115 1,266 1,552 2,218
Aplikasi komputer/pembangunan perisian 1,102 1,211 1,267 1,466 1,291 1,313 1,068 1,687
Rangkaian dan perkakasan 541 522 685 683 723 562 630 701
Reka bentuk komputer dan grafik 695 1,045 1,092 1,036 899 1,139 1,239 1,338
Analisis sistem 64 26 56
Teknologi maklumat dan lain-lain 3,542 2,426 2,800 2,546 2,962 2,369 3,000 3,456
Pendidikan sains 2,968 2,856 1,028 848 964 486 935 550
Pendidikan matematik 1,820 2,281 837 926 1,297 423 1,923 1,038
Pendidikan sastera & sains sosial 3,159 4,762 2,509 3,040 3,132 2,271 5,679 7,060
Pendidikan kepengetuaan 130 33 27
Pendidikan TESL 2,105 2,009 1,102 925 558 616 1,118 888
Pendidikan kaunseling 417 424 315 560 200 149 258 247
Pendidikan seni muzik 37 245 264 316 291 33 169 89
Pendidikan Islam 267 574 1,001 1,163 1,342 180 1,421 1,016
Pendidikan sukan 551 1,182 341 228 332 406 922 492
Pendidikan IT 212 1,016 136 51 38 271 304 181
Pendidikan teknik & vokasional 260 236 166 102 170 90 1,133 435
Pendidikan kejuruteraan 295 258 64 48 65 108 186 49
Pendidikan khas 311 1,090 431 260 227 188 1,095 732
Pendidikan sains pertanian 50 29 112 49 163 120 115 62
Pendidikan bahasa Cina 332 293 423 557 23 2,436 851
Pendidikan bahasa Tamil 176 154 166 193 36 786 43
Pendidikan bahasa Melayu 361 364 2,435 1,917 1,840 211 4,537 3,948
Pendidikan bahasa Inggeris 143 481 482 418 448 60 529 586
Pendidikan bahasa Arab 11 1 28 45 59 23 23 65
8